biblioteka


Kup teraz! TEKST NAUKOWY;RECENZOWANA MONOGRAFIA AUTORSKA Autorka: dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski Książka łączy historię reklamy i zasady budowania wizerunku firm z ich realizacją. Omówiono w niej reguły tworzenia przekazu wizualnego (w tym reklam) i poruszono problem identyfikacji firm reklam na przykładzie austriackiej przestrzeni publicznej, jednak wnioski mogą być stosowane w odniesieniu do każdego problematycznego obszaru – w tym wielu miast […]

Joanna Suchowiak-Horzemski: Wiedeń – wybrane problemy w wizualnej sferze przestrzeni ...


Oddajemy do rąk polskich Czytelników pierwsze pełnoprawne wydanie zapisu konferencji ks. Augustyna Jakubisiaka (1884-1945) wygłoszonej przez niego na cztery lata przed jego śmiercią i będącej autorskim streszczeniem, jak i podsumowaniem własnego itinerarium filozoficzno-teologiczno-naukowego. Publikacja ta pełni nade wszystko rolę popularyzującą (na dogłębne analizy nie przyszedł jeszcze czas): jej celem jest propagowanie i promocja myśli ks. Jakubisiaka, tym bardziej, iż pierwotnie […]

x. Augustyn Jakubisiak: (Moja) polska myśl filozoficzna


Kup teraz za 22,50 zł! TEKST NAUKOWYRECENZOWANA MONOGRAFIA Biblioteka „Amor Fati” Nr 20 Książka Gerarda Rongego przynosi bardzo nowatorskie odczytanie twórczości jednego z najlepszych polskich pisarzy współczesnych. Do wypracowanych już i dość spetryfikowanych stylów odbioru prozy Karpowicza wnosi ożywczy impuls.Jest to książka oparta na wyraźnej koncepcji teoretycznej. Autor wykorzystuje teorię laboratorium Bruno Latoura, aby zrekonstruować rodzaj laboratorium narracyjnego, jakim jest […]

Gerard Ronge: Powieści Ignacego Karpowicza jako laboratorium narracjiKup za 32,80 zł! TEKST NAUKOWYMONOGRAFIA Autorzy: Natalia KrygowskaRafał Sowiński Biblioteka „Amor Fati” ISBN: 978-83-952377-7-5 (e-book, PDF)ISBN: 978-83-952377-8-2 (druk) Niniejsza książka składa się z dwóch niezależnych prac licencjackich napisanych w 2014 roku pod kierunkiem dr Magdaleny Parus. Część książki pt. „Mitologia związków nazizmu i okultyzmu w tekstach współczesnej kultury popularnej” autorstwa Rafała Sowińskiego jest próbą zmierzenia się ze współczesnymi tekstami […]

Dyskursy pamięci: wybrane przykłady w kulturze


Kup teraz za 22,00 zł! TEKST NAUKOWYRECENZOWANA MONOGRAFIA Biblioteka „Amor Fati” Nr 18 Celem tekstu jest wskazanie w twórczości włoskiego reżysera – Paola Sorrentina – elementów stylistycznych, które balansują na granicy kiczu i piękna. Wytwarza się z nich bowiem spójna filozofia estetyczna, która realizowana jest w każdym kolejnym dziele filmowca. W pierwszym rozdziale konieczne będzie rozróżnienie pojęć, często (błędnie) stosowanych zamiennie w odniesieniu do dzieł z każdej dziedziny sztuki, a mianowicie: […]

Adrianna Woroch: Kicz i piękno w twórczości Paola Sorrentina


Kup teraz za 9,80 zł! Autorka: Patrycja Piotrowska Wydanie: Siemianowice Śląskie, 1, 2018 Wydawca: Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury” Język wydania: polski ISBN: 978-83-952377-5-1 (e-book, PDF) Liczba stron: 86 dostępne formaty: PDF (wybrana oferta także EPUB oraz MOBI) typ: monografia naukowa Fragment monografii:  „Wśród nazw autoidentyfikujących zarysowuje się podział związany z użyciem rzeczowników konkretnych albo abstrakcyjnych. W pierwszym zbiorze etykiet […] dominują rzeczowniki konkretne, wskazujące na jednostki oraz […]

Patrycja Piotrowska: Etykietowanie w sporze o aborcję – autoidentyfikacja i ...