RODO


Klauzula informacyjna Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury” dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów, recenzentów i innych uczestników procesu wydawniczego, a także uczestników konferencji i innych uczestników procesu konferencyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury” z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Lampego 6/8 o kodzie pocztowym 41-608, e-mail: fundacjaddkk@gmail.com.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji procesu wydawniczego oraz konferencyjnego.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy wydawniczej i/czy przeprowadzenia procesu konferencyjnego.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. W niektórych sytuacjach jednak mamy prawo  do przekazywania Państwa danych, jeżeli będzie to niezbędne do wykonywania naszych usług. Wtedy też będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom i innym podmiotom współpracującym.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.