Lista recenzentów


Recenzenci w roku 2015

 • dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO
 • dr hab. Gabriela Besler, UŚ
 • dr Dariusz Bęben, UŚ
 • dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR
 • dr hab. Romuald Derbis, prof. UO i AJD
 • dr Marcin Dolecki, Instytut Historii Nauki PAN
 • dr hab. Barbara Grabowska, UŚ
 • o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński, UO
 • dr Łukasz Karczyński, UG
 • dr hab. Stanisław Kijaczko, UO
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, UŁ
 • prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, UŚ
 • dr Andrzej Mrozek, UJ
 • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
 • dr Konrad Niciński, UW
 • dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO
 • dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR
 • dr hab. Mirosław Piróg, UŚ
 • dr Jan Pietraszko, UO
 • dr Marcin Pietrzak, UO
 • o. dr hab. Aleksander Posacki
 • dr Mariola Sułkowska-Janowska, UŚ
 • dr hab. Paweł Tański, UMK
 • ks. dr Krzysztof Tyburowski, UPJPII w Krakowie
 • dr Agnieszka Trześniewska, UMCS
 • dr hab. Mirosław Tyl, UŚ
 • dr hab. Mariusz Wojewoda, UŚ
 • dr Włodzimierz Zięba, UR

Recenzenci w roku 2016

 • dr Dariusz Bęben, UŚ
 • dr Piotr Bogalecki, UŚ
 • dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR
 • dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, UŁ
 • dr Tomasz Dalasiński, UMK
 • prof. dr hab. Bogdan Dembiński, UŚ
 • prof. dr hab. Leszek Gawor, UR
 • dr hab. Waldemar J. Grzegorzewski, UWM
 • dr hab. Romana Kolarzowa, UR
 • dr hab. Irma Kozina, UŚ
 • dr Magdalena Krysińska-Kałużna, UW
 • dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW
 • dr Piotr Machura, UŚ
 • dr hab. Anna Markowska, prof. UWr
 • dr n. przyr. Halina Matsumoto, WUM
 • dr Maria Niemczuk, UŚ
 • prof. dr hab. Jolanta Pasterska, UR
 • dr hab. Andrzej Pieńkos, prof. UW
 • dr Marta Ples-Bęben, UŚ
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo, UAM
 • dr hab. Przemysław Rotengruber, UAM
 • dr Iwona E. Rusek, UW
 • dr Beata Rynkiewicz, UWr
 • dr Karol Samsel, UW
 • dr hab. Janusz Spyra, prof AJD
 • dr hab. Barbara Szotek, prof. UŚ
 • dr hab. Paweł Tański, UMK
 • dr hab. Dorota Wolska, UWr
 • dr Magdalena Wołek, UŚ
 • dr hab. Piotr Zawojski, UŚ

Recenzenci w roku 2017

 • prof. dr hab. Kazimierz Braun, Univeristy at Buffalo
 • ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP, UPJPII
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, UŚ
 • dr hab. Irma Kozina, UŚ
 • prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski, UAM
 • ks. prof. zw. dr hab. Henryk Krzysteczko, UŚ
 • prof. zw. dr hab. Maciej Manikowski, UWr
 • prof. dr hab. Jolanta Pasterska, UR
 • dr Dariusz Piechota, UMCS
 • dr hab. Marcin Poręba, UW
 • dr Maciej Stanek, UW
 • dr Mariola Sułkowska-Janowska, UŚ
 • dr hab. Maciej Tramer, prof UŚ
 • dr Krzysztof Wolański, PAN

Recenzenci w roku 2018

 • dr Krzysztof Grudnik, UŚ
 • Mgr. Henrich Jakubik, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • dr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr
 • prof. dr hab. Zbigniew Kloch, UW, IBL PAN
 • PhDr. Katarina Mayerová, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • prof. dr hab. Józek Olejniczak, UŚ
 • dr Sylwia Pikula, IBL PAN
 • Mgr. Róbert Stojka, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • prof. zw. dr hab. Błazej Śliwiński, UG
 • dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Zofia Zarębianka, UJ

Recenzenci w roku 2019

 • dr hab. Dariusz Bęben, UŚ
 • dr Barbara Czardybon, UZ
 • dr Krzysztof Grudnik, UŚ
 • dr Piotr Machura, UŚ
 • dr Maria Niemczuk-Misala, UŚ
 • dr Dariusz Olesiński, UŚ
 • prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski, UŚ
 • prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, UŚ
 • dr Magdalena Wołek, UŚ