Rada Naukowa


Ostatni skład Rady Naukowej recenzowanego czasopisma naukowego „Amor Fati”
(sprzed zamknięcia czasopisma | stan z marca 2020)