Zarząd Fundacji


Prezes Zarządu

Kamil M. Wieczorek (2017-2024)

Członek Zarządu

Adam Gindera (2017-2024)


Członkowie Zarządu w stanie spoczynku: Sebastian Łąkas (2017)