Stypendium Naukowe Aktywnych Fundacji dd!kk


Stypendium Naukowe Aktywnych Fundacji dd!kk stanowi wyraz uznania Zarządu Fundacji dla osiągnięć naukowych osób zaangażowanych w działalność Fundacji.

Uprawnionymi do otrzymania nagrody są: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci spełniający łącznie następujące warunki:

a) posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź/i sportowe (średnia, publikacje, konferencje, wystawy, koncerty, miejsca na podium);

b) są zaangażowani w pracę na rzecz rozwoju i promocji Fundacji.

Nagroda może być przyznana przez Prezesa Zarządu Fundacji każdorazowo po zakończeniu konkretnego projektu w Fundacji jako wyróżnienie za aktywne włączenie się w tą działalność bądź niezależnie od konkretnego projektu jako wyróżnienie za całokształt działalności.