Egzemplarze autorskie


Do roku akademickiego 2016/2017 włącznie Autorzy otrzymywali dwa darmowe drukowane egzemplarze swoich publikacji (jeden prywatny, drugi biblioteczny) – koszty druku były pokrywane ze środków prywatnych redaktora naczelnego.

Egzemplarze autorskie

Opłata za publikację artykułu/rozdziału online: 0 zł (za opublikowanie tekstu nigdy nie były pobierane opłaty).

Opłata, jeśli Autor od roku akademickiego 2017/2018 życzył sobie otrzymać wersję drukowaną: 39,50 zł + koszt przesyłki (koszt przesyłki ustalany był indywidualnie dla każdej publikacji; nigdy nie wysyłaliśmy egzemplarzy listem niepoleconym). W cenę wliczony był jeden egzemplarz dla Autora oraz jeden egzemplarz dla wskazanej przez Autora biblioteki. Autor – poza dwoma omówionymi tutaj egzemplarzami autorskimi – mógł nabyć dodatkową liczbę egzemplarzy po cenie niższej od ceny detalicznej.

Autorzy nie musieli decydować się na nabycie wersji drukowanej swojej publikacji – wtedy też nie ponosili żadnych kosztów w związku z publikacją.

Egzemplarze autorskie przygotowywane do wysyłki