O nas


CZASOPISMO • MONOGRAFIE • KONFERENCJE
FUNDACJA • WYDAWNICTWO NAUKOWE

Amor Fati - czasopismo i monografie

RECENZOWANE CZASOPISMO NAUKOWE (2015-2020)

W czasopiśmie Amor Fati, działającym w latach 2015-2020, były publikowane głównie recenzowane artykuły naukowe z zakresu humanistyki (zwłaszcza z filozofii). Amor Fati od samego początku było wydawane tak drukiem (ISSN: 2449-8807), jak i w wersji elektronicznej (ISSN: 2449-7819).

logo Amor Fati

Publikowanie w czasopiśmie nigdy nie wiązało się z żadną opłatą (było zupełnie darmowe).

MONOGRAFIE I PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (2015-2023)

Przy czasopiśmie powstała Biblioteka Amor Fati, w ramach której w latach 2015-2023 wydawane były głównie autorskie, ale także współautorskie monografie i książki naukowe w formie drukowanych publikacji oraz e-booków z własnymi ISBN-ami.

Open Access - Amora Fati czasopismo

Wszystkie e-wydania publikacji, które ukazały się w ramach działalności „Amor Fati”, znajdowały się w latach 2015-2020 w tzw. „otwartym dostępie” (ang. open access, OA). Oznacza to, że za dostęp do nich nie była pobierana opłata. Wyjątkiem były niektóre nowości książkowe (przy czym czasopismo w tym okresie było zawsze w pełni darmowe), które co prawda w momencie premiery można było nabyć odpłatnie, to jednak po pewnym czasie przechodziły one do „wolnego dostępu”.

Obecnie numery czasopisma, monografie i książki można zakupić między innymi w Księgarni PWN bądź odnaleźć papierowe egzemplarze w bibliotekach z całego kraju.

KONFERENCJE ( 2016-2022)

„Amor Fati” od 2016 patronowało kilku konferencjom naukowym o zasięgu ogólnopolskim, fundując uczestnikom nagrody książkowe. Poza patronatami od 2018 organizowaliśmy także własne konferencje pod egidą Fundacji i różnych jednostek naukowych (głównie w Krakowie i Warszawie).

Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce? Animalocentryzm

FUNDACJA (2017-2024)

Czasopismo i Biblioteka „Amor Fati” w latach 2015-2017 było wydawane przez Wydawnictwo Leimak. W 2017 roku prawa wydawnicze przejęła Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”, pod której szyldem od tego momentu ukazywały się publikacje związane z „Amor Fati”.

Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”
ul. Lampego 6/8
41-608 Świętochłowice

NIP: 6272750959
REGON: 367131657
KRS: 0000674930

Numer konta bankowego (PLN): 80 1750 0012 0000 0000 3723 0464
Numer konta bankowego (EURO): 21 1750 0012 0000 0000 3863 4631
Nazwa banku: Bank BGŻ BNP Paribas SA (dawniej Raiffeisen Polbank)
Kod SWIFT: PPABPLPKXXX

Między Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne rozważania o szczęściu i śmierci
Fundacja dd!kk

Nad projektami realizowanymi w ramach działalności „Amor Fati” oraz misji Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury” pieczę sprawował zespół redaktorski (2015-2020), Rada Naukowa (2016-2020) oraz zarząd Fundacji (2017-2024). Do organów tych należą/należały osoby związane z uczelniami z całej Polski oraz z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.