Konkurs na prace dyplomowe


W ramach czasopisma „Amor Fati” oraz Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury”, w celu skutecznego rozpowszechniania prac naukowych i nagradzania młodych naukowców, ogłaszamy konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) w dwóch kategoriach:
  • nauki humanistyczne i społeczne,
  • nauki ścisłe i techniczne.

Nagrody

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy po trzy prace w każdej kategorii.

  1. pierwsze miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati” + wydanie wersji drukowanej,
  2. drugie miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati”,
  3. trzecie miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati”.

Zgłoszone mogą zostać wszystkie niepublikowane dotychczas prace dyplomowe.

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2018 Rozstrzygnięcie konkursu: 15 maja 2018 (w razie dużej liczby zgłoszeń termin ten może zostać przesunięty) Publikacja prac: do końca września 2018

Regulamin, kryteria i formularz zgłoszeniowy

Wszystkich zainteresowanych prosimy zapoznać się z regulaminem, kryteriami oceny prac oraz kartą zgłoszeniową (wersja doc bądź odt).


Wyniki

Szanowni Państwo,

mieliśmy naprawdę wielkie trudności z podjęciem decyzji. Otrzymaliśmy łącznie 91 zgłoszeń z pracami licencjackimi i magisterskimi. Wiele z nich należałoby opublikować. Niestety regulamin konkursu i nasze środki nie pozwoliłby nam na zrealizowanie takiego kroku. Dlatego też z pewnym wahaniem i świadomością, że być może „skrzywdzimy” pewne osoby, podjęliśmy ostateczne decyzje. Przy tym warto zauważyć, że w gronie redakcyjnym spieraliśmy się o werdykt aż do wczorajszego wieczoru!

Jeżeli mowa o kategorii nauk humanistycznych i społecznych, to podium przedstawia się następująco:

1. Rafał Sowiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. „Dyskursy kofeiny we współczesnych komunikatach reklamowych”. Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń, które podchodziły nieszablonowo do z pozoru prozaicznych zagadnień. Należy bowiem zauważyć, że część zgłoszonych do nas prac stanowiły teoretyczne opracowania problemów już wiele razy przerabianych. Tekst o kofeinie uznaliśmy za na tyle nowatorski i intrygujący, że aż wart wyróżnienia – niestety pracownicy naukowi zbyt często zmuszają studentów do zajmowania się oklepanymi tematami oraz do suchego przepisywania podręczników. Praca Pana Rafał Sowińskiego doskonale ten schemat przełamuje. Co więcej, jest o tyle rozbudowana, że badania i zainteresowania naukowe Pana Rafał Sowińskiego skupiają się na zagadnieniu nowym mediów i popkultury, co pozwoliło mu zaprezentować wyniki swoich analiz w szerokiej perspektywie.

2. Aleksandra Belina z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Kryzys wolontariatu? Analiza przyczyn rezygnacji z działań wolontariackich”. Uznaliśmy, że problem wolontariatu, a szerzej – udzielania się ludzi przy różnych inicjatywach, stanowi ważne zagadnienie, na którym warto się pochylić. Z własnego podwórka wiemy, jak trudno dziś o zaangażowanie ludzi w przeróżne działania o charakterze non-profit, i jak bardzo to pieniądz odgrywa tutaj zbyt często kluczową rolę. Naszym zdaniem praca zdecydowanie zasłużyła na wyróżnienie jej spośród innych, ponieważ Pani Aleksandra Belina już od ośmiu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi – stąd swoje wnioski oparła na rzetelnym doświadczeniu i praktyce, nie zaś na samej wiedzy podręcznikowej.

3. Artur Kołodziejczyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za pracę pt. „Etty Hillesum droga do zawierzenia Bogu. Próba rekonstrukcji doświadczenia religijnego autorki zapisków «Przerwane życie»”. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wybór tej pracy, było nie tylko niebanalne podejście Autora do tematu, ale również poruszenie kwestii poszukiwania własnego człowieczeństwa. Centralną postacią stała się tutaj Etta Hillesum – żydówka zamordowana w Auschwitz. Uznaliśmy, że mówienie o jej wrażliwości na drugiego człowieka, jej współodczuwaniu z drugim – nawet gdyby oddzielić kontekst teistyczny, który nie dla każdego byłby przekonujący – jest ważnym zagadnieniem we współczesnym świecie, w którym ludzi często dopada tzw. „znieczulica” i egoizm. Myślenie o Innym, o ile u Etty Hillesum dokonuje się także w sferze religijnej, o tyle pozostaje aktualne niezależnie od kontekstu właśnie ze względu na zwrócenie uwagi na drugą osobę.

Co się zaś tyczy nauk ścisłych i technicznych, otrzymaliśmy jedynie 8 zgłoszeń (ze wspomnianych 91). Podjęliśmy – być może kontrowersyjną decyzję – żeby w tej edycji konkursu, właśnie ze względu na niewielką ilość zgłoszeń, nagród nie przyznawać. O ile w wypadku kategorii nauk humanistycznych i społecznych mieliśmy możliwość dziedzinowego porównania zgłoszonych prac, o tyle w wypadku nauk ścisłych i technicznych ich rozbieżność była zbyt duża, co – przy przyznaniu nagród – byłoby krzywdzące dla uczestników tej kategorii.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w ramach „Biblioteki Amor Fati”.