Artur Kołodziejczyk: Spotkać siebie w innym


TEKST NAUKOWY
RECENZOWANA MONOGRAFIA

Biblioteka „Amor Fati”
Nr 16, Praca konkursowa #3

Dostrzeżenie i aktywowanie tej szczególnie ważnej dyspozycji, którą jest uwaga na własne człowieczeństwo (…), jest zazwyczaj owocem spotkania z kimś (…), kto nie tylko z pewną intensywnością i wyrazistością (…) przeżywa swoje człowieczeństwo, lecz także żyje uwagą wobec człowieczeństwa w spotykającym go. (…) Etty Hillesum doświadczyła w swoim życiu naturalnej dla człowieka, głębokiej egzystencjalnej tęsknoty za doświadczeniem pełni. Ta egzystencjalna tęsknota doszła w niej do głosu za sprawą spotkania i asystencji Juliusa Spiera. Autorka pamiętnika Przerwane życie, poprzez sposób swojej egzystencji, dała poruszające świadectwo uważnego przeżywania własnego człowieczeństwa. To uważnie przeżywane człowieczeństwo (…) stało się dla niej drogą nie tylko do przeżycia sensowności własnego życia, ale także dostrzegania manifestującej się w świecie Tajemnicy (…).

Artur Kołodziejczyk (ur. 1991) – filozof, teolog; doktorant w Instytucie Filozofii Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. W Katedrze Filozofii Współczesnej przygotowuje doktorat „Szoah jako impuls do rewizji filozoficznych pytań o Boga i człowieka w ujęciu Hannah Arendt i Hansa Jonasa”. Od 2013 r. jest członkiem Collegium Invisibile. Aktualnie pracuje jako badacz w Departamencie Filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Tel Awiwie w ramach doktoranckiego stażu naukowo-badawczego, który otrzymał od Rządu Państwa Izrael.