Kamil M. Wieczorek


Kamil M. Wieczorek – wielki miłośnik filozofii Artura Schopenhauera i umiarkowany Augusta Cieszkowskiego. Prezes Zarządu Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury” (od 2017), inicjator oraz w latach 2015-2020 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Amor Fati”, także w latach 2013-2017 redaktor chropaczowskich „Wiadomości Parafialnych” (lokalnego miesięcznika parafii MBR w Świętochłowicach, na łamach którego ukazywały się m.in. jego artykuły teologiczno-filozoficzne) oraz w latach 2011-2014 redaktor portalu Star Wars Extreme poświęconego fantastyce naukowej. W roku akademickim 2016/2017 reprezentant studentów w kierunkowym zespole ds. zapewnienia jakości kształcenia na kierunku filozofia oraz przedstawiciel studentów z ramienia Samo­rządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Radzie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Autor tekstów naukowych, popularnonaukowych, literackich (w tym wierszy) i publicystycznych. Aktywny uczestnik konferencji naukowych.

Dwukrotnie przyznano mu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015/2016, 2016/2017), czterokrotnie stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), trzykrotnie stypendium Rady Miasta Świętochłowice (za lata 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017). Otrzymał również wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla najlepszych studentów i doktorantów (2016/2017) oraz wyróżnienie dla Najlepszych Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (2016/2017). Jest ponadto finalistą Studenckiego Nobla w kategorii nauk społeczno-ekonomicznych (2017).

Jego zainteresowania obracają się w kręgu felicytologii, antropologii filozoficznej, etyki i bioetyki.

Kamil M. Wieczorek - Amor Fati - czasopismo