Dyskursy pamięci: wybrane przykłady w kulturze


TEKST NAUKOWY
MONOGRAFIA

Autorzy: Natalia Krygowska
Rafał Sowiński

Biblioteka „Amor Fati”

ISBN: 978-83-952377-7-5 (e-book, PDF)
ISBN: 978-83-952377-8-2 (druk)

Niniejsza książka składa się z dwóch niezależnych prac licencjackich napisanych w 2014 roku pod kierunkiem dr Magdaleny Parus. Część książki pt. „Mitologia związków nazizmu i okultyzmu w tekstach współczesnej kultury popularnej” autorstwa Rafała Sowińskiego jest próbą zmierzenia się ze współczesnymi tekstami kultury popularnej, które bezpośrednio nawiązują do nazizmu i okultyzmu. Natalia Krygowska w swojej części książki zatytułowanej: „Obraz wsi wołyńskiej we wspomnieniach mieszkańców Wołynia w okresie II Rzeczpospolitej”, podejmuje tema-tykę idealizacji miejsca, meandrując pomiędzy procesami pamiętania i zapominania. Nie przez przypadek te dwie prace znalazły się w jednej książce, otóż obie odwołują się do sposobu istnienia pewnych mitów. Mitów charakterystycznych, uwikłanych w systemy polityczne i kwestie narodowościowe. O tyle od siebie różnych, że znajdujących się po dwóch stronach obecnej granicy Polski na osi wchód-zachód oraz analizowanych na podstawie różnych tekstów kultury. Analizowane poprzez teksty wizualne oraz prozę pamiętnikarską mity, dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań metodologicznych ukazują się w różnych wymiarach, pozwalają się oglądać z różnych (przynajmniej dwóch) punktów widzenia.

Wspomniane prace nie spotkały się przypadkowo. Prócz wyraźnych związków w podejmowanej tematyce, wspomnieć należy również o wieloletniej przyjaźni autorów. Ich niemalże wspólne pochodzenie i podobne doświadczenia zaowocowały różnymi zainteresowaniami ale zbliżonym odczuwaniem świata. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że jesteśmy właśnie w tym miejscu.