Patrycja Piotrowska: Etykietowanie w sporze o aborcję – autoidentyfikacja i identyfikacja oponentów w prasie


  • Autorka: Patrycja Piotrowska
  • Wydanie: Siemianowice Śląskie, 1, 2018
  • Wydawca: Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”
  • Język wydania: polski
  • ISBN: 978-83-952377-5-1 (e-book, PDF)
  • Liczba stron: 86
  • dostępne formaty: PDF (wybrana oferta także EPUB oraz MOBI)
  • typ: monografia naukowa

Fragment monografii:  „Wśród nazw autoidentyfikujących zarysowuje się podział związany z użyciem rzeczowników konkretnych albo abstrakcyjnych. W pierwszym zbiorze etykiet […] dominują rzeczowniki konkretne, wskazujące na jednostki oraz pojęcia nawiązujące do sytuacji politycznej. Drugi zbiór […] skupia z kolei etykiety zawierające nazwę abstrakcyjnej wartości pojmowanej autotelicznie, niejednostkowo. […] Nazwy etykietujące wskazują podział na dwie wspólnoty: interesów (skupionej na kwestiach jednostkowych) i wartości”.

Patrycja Piotrowska – studentka filologii polskiej i włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim, stawia pierwsze kroki w dziedzinie badań językoznawczych.