Joanna Suchowiak-Horzemski: Wiedeń – wybrane problemy w wizualnej sferze przestrzeni publicznej 2009-2019


TEKST NAUKOWY;
RECENZOWANA MONOGRAFIA AUTORSKA

Autorka: dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

Książka łączy historię reklamy i zasady budowania wizerunku firm z ich realizacją. Omówiono w niej reguły tworzenia przekazu wizualnego (w tym reklam) i poruszono problem identyfikacji firm reklam na przykładzie austriackiej przestrzeni publicznej, jednak wnioski mogą być stosowane w odniesieniu do każdego problematycznego obszaru – w tym wielu miast Polski. Poddano też analizie przestrzenie miasta, które uległy rewitalizacji pod względem estetyki przestrzeni publicznej i trafności jej zabudowy. Wyodrębniono realizacje w kontekście zabytkowych kamienic wiedeńskich zależnie od świadomości estetycznej, czasu projektowania i pozycji marki, by zakończyć przykładami przewymiarowania oświetlenia i wnioskami dla projektantów. Publikacja zawiera 582 autorskie fotografie z Wiednia i inne grafiki.