Archiwum dnia: 23 października 2015


Aleksandra Szwagrzyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – ur. 1989, absolwentka toruńskiej polonistyki i Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Doktorantka w Zakładzie Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej Instytutu Literatury Polskiej UMK. Współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy jako lektor. Sekretarz redakcji pisma „Inter-” i redaktor naczelna „ProLogu. Interdyscyplinarnego Pisma Humanistycznego”. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Zainteresowania badawcze: literatura dla dzieci i młodzieży, […]

Aleksandra Szwagrzyk


Arkadiusz M. Jasiński (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski) – psycholog i filozof. Asystent na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: aksjologia, rozwój tożsamości, postawy wobec globalizacji, psychologia jakości życia. Kontakt: arkadiusz.jasinski(at)uwr.edu.pl

Arkadiusz M. Jasiński


Anna Małgorzata Dreko (Uniwersytet Opolski) – ur. 1990, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Autorka tekstów: „Rozważania nad niewolnością ludzką” (Tekstoteka Filozoficzna), „Szczęśliwość człowieka mierzona stanem jego wolności. Człowiek w społeczeństwie kapitalistycznym” (Amor Fati) oraz dwóch rozdziałów w książce „Wolność. Aporie filozoficzne” pod redakcją Kamila M. Wieczorka: „Kto stoi nad moją wolnością? Słów parę o paternalizmie” i „Memetyczna władza nad dyskursami. Filozofowie o szkodliwości religii”. Interesuje […]

Anna Małgorzata Drekodr Joanna Roś – absolwentka studiów filozoficznych na Akademii „Ignatianum” w Krakowie; tytuł magistra kulturoznawstwa ze specjalnością porównawczych studiów cywilizacji zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2013 roku. W 2017 roku ukończyła Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2018 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego obroniła pracę doktorską Albert Camus w polskiej kulturze literackiej i teatralnej w latach 1945-2000. […]

Joanna Roś