Joanna Roś


dr Joanna Roś – absolwentka studiów filozoficznych na Akademii „Ignatianum” w Krakowie; tytuł magistra kulturoznawstwa ze specjalnością porównawczych studiów cywilizacji zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2013 roku. W 2017 roku ukończyła Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2018 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego obroniła pracę doktorską Albert Camus w polskiej kulturze literackiej i teatralnej w latach 1945-2000.

Obecnie pracuje nad książką poświęconą filozofii afroamerykańskiej oraz prowadzi badania z zakresu wpływu egzystencjalizmu na ruchy społeczne na świecie. Interesuje się historią idei i socjologią filozofii.

Popularyzuje historię regionalną rodzinnych stron, szczególnie zespołów folklorystycznych z okolic Pieskowej Skały.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

WYKAZ PUBLIKACJI

Artykuły i eseje naukowe

 1. Doświadczenie egzystencjalne a inspiracje twórczości literackiej, na przykładzie teorii literatury Jean Paul Sartre’a, „Polisemia” 2012, nr 9, online: http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2012-9/dowiadczenie-egzystencjalne
 2. Śmierć – nadanie sensu czy odebranie znaczenia? Analiza filozoficzna dramatu „Przy drzwiach zamkniętych” Jean Paul Sartre’a, „Racjonalia” 2012, nr 2, s. 193-198.
 3. Filozofia a dramat, na przykładzie twórczości Jean Paul Sartre’a, Analiza i Egzystencja” 2013, nr 21, s. 117-130.
 4. Syzyf i Prometeusz. Recepcja mitów greckich w twórczości Alberta Camusa, „Nowy Filomata” 2013, nr 2, s. 216-232.
 5. Fatum i absurd. Inspiracja tragedią grecką w twórczości Alberta Camusa, „Racjonalia” 2013, nr 3, s. 127-139.
 6. Plotyn, Epiktet, Epikur, Lukrecjusz. Recepcja myśli antycznej w twórczości Alberta Camusa, „Nowy Filomata” 2014, nr 1, s. 46-55.
 7. Ubóstwo Kabylii. Wezwanie do socjopolitycznej sprawiedliwości czy etnografia nędzy? Rozważania nad relacjami Alberta Camusa z regionu kabylskiego, „Polisemia” 2014, nr 2, online: http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2014-13/joanna-ro–ubstwo-kabylii-wezwanie-do-socjopolitycznej-sprawiedliwoci-czy-etnografia-ndzy-rozwaania-nad-relacjami-alberta-camusa-z-regionu-kabylskiego
 8. „Jak tylko wyszliśmy z portu”… Analiza porównawcza „Arcymorza” Jana Parandowskiego i „Morza z bliska (dziennika pokładowego)” Alberta Camusa, „Zeszyty Naukowe/Rozprawy Humanistyczne” 2014, tom XV, nr 1, s. 45-55.
 9. Marriage of the sun and the sea in „Nuptials at Tipasa” and „Return to Tipasa” by Albert Camus, „Maska” 2014, nr 23, s. 207-216.
 10. Praktyki kultowe Etrusków jako przyczynek do rozważań nad zagadnieniem wiary religijnej w „Muchach” Jean Paul Sartre’a, „Barbarzyńca” 2014, tom XX, nr 1, s. 131-139.
 11. Twarze zastygłe w wiecznych liniach. „Biczowanie” Piera della Francesca oczami Alberta Camusa i Zbigniewa Herberta, „Maska” 2014, nr 21, s. 133-147.
 12. Who is an outsider? About the adaptation of „The Stranger” by Albert Camus written by Marcin Bortkiewicz, „Maska” 2014, nr 24, s. 51-62.
 13. Kilka uwag w oczekiwaniu na „Zaślubiny” i „Lato”, „ProLog” 2014, nr 2, online: https://issuu.com/prolog_pismo/docs/prolog_2_2_2014
 14. Kaligula – maska autora, maska teatralna, „Podteksty” 2015, nr 1, online: http://podteksty.amu.edu.pl/content/odwolujac-sie-do-kategorii-maski-autorka-opisuje-okolicznosci-w-.html
 15. Królewskie palmy, drzewa świętojańskie, migdałowce w Dolinie Konsulów. Kilka refleksji na temat roślinności w twórczości Alberta Camus, „Amor Fati” 2015, nr 1, s. 51-68.
 16. Mit śródziemnomorski” jako antyteza nihilizmu dwudziestowiecznej Europy na przykładzie eseju „Wygnanie Heleny” Alberta Camusa, „Maska” 2015, nr 26, s. 177-184.
 17. Komunikowanie absurdu życia i śmierci. O spektaklu „Nieporozumienie” na podstawie sztuki Alberta Camusa w reżyserii Stanisława Hebanowskiego, „Amor Fati” 2015, nr 2, s. 93-108.
 18. Zwierzęca natura czy absurd istnienia? Rozważania nad zwierzęcością Meursaulta – bohatera „Obcego” Alberta Camusa, „Amor Fati” 2015, nr 3, s. 125-142.
 19. „L’Étranger” Alberta Camusa w wybranych powieściach z lat 2002 – 2012, „Młoda Humanistyka” 2015, nr 1 (4), online: http://humanistyka.com/wp-content/uploads/2016/03/4_JR.pdf
 20. Albert Camus w Polsce i w ZSRR w latach 1956-1969, „Wkoło Rosji” 2015, nr 2, s. 61-76.
 21. Camusolodzy na tropach Barthes’a, czyli gdzie szukać wiedzy na temat Barthes’a i jego krytyki Camusowskiej „Dżumy”, „Prolog” 2015, nr 1 (3), s. 28-34.
 22. Z Camusem przez życie. Tropami camusowskich inspiracji, „Littera Historia” 2015, nr 2, s. 36-46.
 23. Albert Camus w „Burzy: Ucieczce z Warszawy `40 Macieja Parowskiego, „Znaczenia” 2015, nr 13, s. 95-104.
 24. Święty Augustyn i Albert Camus. Przyczynek do dialogów – nie tylko filozoficznych, „Scripta Philosophica” 2015, nr 4, s. 25-42.
 25. Marty Wyki przywracanie Camusa, „Cogitatum” 2015, nr 4, online: http://knfio.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/4.-Joanna-Katarzyna-Ro%C5%9B-Marty-Wyki-przywracanie-Camusa.pdf
 26. Europejskie dżumy. Kilka refleksji wokół „Choroby Liebenkrafta” Ołeksandra Irwaneća, „Wkoło Rosji” 2015, nr 3, s. 21-30.
 27. A z pamięci rodzi się sumienie”Stworzenie człowieka przez Prometeusza według Alberta Camus i Zbigniewa Herberta, „Collectanea Philologica” 2015, tom XVIII, s. 91-100.
 28.  Refleksje melomana na marginesie książki „Brzydkie słowa, brudny dźwięk… Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych” Michała Jana Lutostańskiego, „Młoda Humanistyka” 2015, nr 2 (5), online: http://humanistyka.com/wp-content/uploads/2016/03/5_JR.pdf
 29. Postać i twórczość Alberta Camusa w odbiorze polskich środowisk katolickich. Przyczynek do badań, „Młoda Humanistyka” 2016, nr 1(6), online: http://humanistyka.com/wp-content/uploads/2016/06/Joanna-Ro%C5%9B-Posta%C4%87-i-tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87-Alberta-Camusa-w-odbiorze-polskich-%C5%9Brodowisk-katolickich.-Przyczynek-do-bada%C5%84.pdf
 30. Podobne niepodobieństwo. Kazimierz Wierzyński i Albert Camus, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Humanistyczne (Humanistyka – monografie)”, nr specjalny 7, red. A. Kasperek, J. Wróbel, Kraków 2016, s. 27-43.
 31. Sprawa duszy słowiańskiej. Polscy krytycy o adaptacji „Biesów” Dostojewskiego autorstwa Alberta Camusa, „Wkoło Rosji” 2016, nr 1, s. 17-24.
 32. Recepcja twórczości Alberta Camusa w dziele Janusza Pasierba i Zdzisława Łączkowskiego. Przyczynek do badań, „Scripta Philosophica” 2016, nr 5, s. 9-23.
 33. O sobie samych. Grupy folklorystyczne ze Sułoszowy i okolic, „Amor Fati” 2016, nr 2 (6), s. 212-232.
 34. Albert Camus Krzysztofa Zanussiego. Wątek buriacki, „Wkoło Rosji” 2016, nr 3-4, s. 7-12.
 35. The cabinet of curiosities of Patti Smith: the space above the desk, „Polisemia” 2016, nr 2 (16), online: http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2016-fetysze/the-cabinet-of-curiosities-of-patti-smith
 36. Punk woven from cotton candy. Patti Smith, Poland and poetic prose, „Młoda Humanistyka” 2016, nr 2 (7), online: http://www.humanistyka.com/index.php/MH/article/view/68/62
 37. Co robi Camus w „Wagonie Rosja”? Krótka uwaga do recepcji krytycznoliterackiej powieści Natalii Kluczariowej, „Wkoło Rosji” 2016, nr 1, s. 13-16.
 38. Wokół publikacji Wydawnictwa Karakter, „Refleksje” 2016, nr 13, s. 165-167.
 39. The women rewriting rock music’s history. Anglo-American and Polish sequence, „Młoda Humanistyka” 2017, nr 1 (8), online: http://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/76/69
 40. „The Night” by Patti Smith and Tom Verlaine. Some reflections on American punk poems, „Młoda Humanistyka” 2017, nr 3 (10), online: http://www.humanistyka/com/index.php/MH/article/view/121/110

Artykuły ogłoszone w monografiach naukowych

 1. Wpływ uwłaszczenia na sytuację chłopów w Sułoszowej. 1864-1906, [w:] Jednostka i zbiorowość. Relacje na przestrzeni dziejów, red. A. Orzełek, K. Jakimowicz, A. Sykała, Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015, s. 169-177.
 2. Rock’n’roll w czarnym golfie. Śladami Camusa w kulturze rocka, [w:] Kultura rocka. Twórcy, tematy, motywy, tom II, red. J. Osiński, M. Pranke, A. Szwagrzyk, P. Tański, „ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne”, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015, s. 191-202.
 3. Pierwsza wojna światowa i trauma anonimowości. Przypomnienie „Pierwszego człowieka” Alberta Camusa, [w:] Koniec belle époque w błotnistych okopach. W stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej 1914-2014, red. M. Hurysz, G. Gruew, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, s. 41-53.
 4. Zegar zatrzymany na dworcu w Tlelat. „Modlitwa Alberta Camusa” Ewy Filipczuk, [w:] W rytmie zegara. Wokół zagadnień chronozoficznych, red. Z. Chojnowski, B. Kurządkowska, A. Rzymska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 319-318.
 5. Twarzą w twarz z wolnością. Albert Camus i Dolny Śląsk, [w:] Dolnośląskie tematy. Monografia. Instytut Dolnośląski, Wrocław 2015, s. 106-110.
 6. Wolność i miłość w „Bycie i nicości” oraz wybranych dramatach Jean Paul Sartre’a [na podstawie pracy licencjackiej], [w:] Wolność. Aporie filozoficzne, red. K. M. Wieczorek, Biblioteka „Amor Fati”, nr 3, Siemianowice Śląskie 2015, s. 15-37.
 7. Syn Algieru, uczeń Epikteta, pomocnik Syzyfa… „Ludzie śródziemnomorscy” w twórczości Alberta Camusa [na podstawie pracy magisterskiej], [w:] Silva Rerum „Amora”. T. 1: Oto człowiek, red. K. M. Wieczorek, Biblioteka „Amor Fati” 2015, nr 5, s. 123-134.

Recenzje

 1. Źródła i amnezja wspólnoty: Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek, Wydawnictwo Instytutu im. Jerzego Grotowskiego Wrocław 2012, „Refleksje” 2014, nr 10, s. 127-131.
 2. Album o mieszkaniu bogów: Samotny i Solidarny, red. C. Camus, M. Mahasel, Studio Emka, Warszawa 2000, „Maska”, styczeń 2015, online: http://www.maska.psc.uj.edu.pl/varia/artykuly?p_p_id=56_INSTANCE_CVGinNlIwZo9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&groupId=40768330&articleId=78203500
 3. Monografia gminy Sułoszowa, red. W. Maciejewski, Centrum Kultury w Sułoszowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, „Teka Historyka” 2015, z. 50, s. 206-215.
 4. Siła moralna, naiwność serca. Recenzja „Algerian Chronicles” – zbioru tekstów Alberta Camusa w tłumaczeniu na język angielski, „Refleksje” 2015, nr 12, s. 195-199.
 5. Obcy u naszych drzwi [Strangers at Our Door], by Zygmunt Bauman; The Sun, the Sun Blinded Me, by Anka Sasnal and Wilhelm Sasnal, „Refleksje” 2017, nr 16, s. 203-208.
 6.  A book review of „Londyn 1967” (London 1967) by Piotr Szarota, „Młoda Humanistyka” 2017, nr 2 (9), online: http://www.humanistyka.com/index.php/MH/article/view/108/97

Wybrane eseje publikowane w czasopismach muzycznych, literackich, literacko-artystycznych itp.

 1. O tym, co pierwsze, „Szafa” 2014, nr 50, online: http://archiwum7.kwartalnik.eu/50/50/html/teatr/ros.html
 2.  Camus, post punk, rock and roll…, „Meakultura” 2015, nr 151, online: http://www.meakultura.pl/aktualnosci/camus-post-punk-rock-and-roll-hyde-park-1131
 3. Jak zremiksować noblistę? Camus i VJ, „Meakultura” 2015, nr 154, online: http://www.meakultura.pl/aktualnosci/jak-zremiksowac-nobliste-camus-i-vj-hyde-park-1144
 4. Od Charlesa Aznavoura do The Bad Examples, czyli kto i co śpiewa o Jeanie Paulu Sartrze?, „Meakultura” 2015, nr 157, online: http://www.meakultura.pl/publikacje/od-charlesa-aznavoura-do-the-bad-examples-czyli-kto-i-co-spiewa-o-jeanie-paulu-sartrze-1175
 5. Minaux przy drzwiach zamkniętych, „Rita Baum” 2015, nr 35, s. 75-77.
 6. Cybulski i Camus – „L’ homme révolté”, „Niewinni Czarodzieje” 2015, nr 17, online: http://niewinni-czarodzieje.pl/cybulski-i-camus-l-homme-revolte
 7. W pociągu relacji Brno – Ołomuniec. „Wszystko, co wiem o byciu Środkowoeuropejczykiem…”, „Niewinni Czarodzieje” 2016, nr 26, online: http://niewinni-czarodzieje.pl/w-pociagu-relacji-brno-olomuniec-wszystko-co-wiem-o-byciu-srodkowoeuropejczykiem

Wywiady z ludźmi nauki

 1. Królestwo zwierząt a historia nauki. Wywiad z dr hab. Anną Trojanowską, prof. w Instytucie Historii Nauki PAN, [w:] Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm?, red. J. Roś, K. Wieczorek, Biblioteka „Amor Fati”, Siemianowice Śląskie 2016, s. 23-28.
 2. An interview with Marcin Dolecki – the author of the novel „Philosopher’s Cristal: the Treacherous terrain of Tassatarius”, „Amor Fati” 2017, nr 2 (8), s. 15-23.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. 11-12.04.2014, „Andreia i virtus. Klasyczne oblicza męstwa”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Temat referatu: Męstwo w męczeństwie – postawy Syzyfa i Prometeusza według twórczości Alberta Camusa.
 2. 08.05.2014, „Między Wschodem a Zachodem, Między Północą a Południem”. Uniwersytet Warszawski. Temat referatu: Ubóstwo Kabylii. Wezwanie do socjopolitycznej sprawiedliwości czy etnografia nędzy? Rozważania nad relacjami Alberta Camusa z rejonu kabylskiego.
 3. 27.05.2014, „Szukając na nowo. Zbigniew Herbert w 90. rocznicę urodzin”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat referatu: Geometryczna myśl ludzka. „Biczowanie” Piera della Francesca widziane przez Zbigniewa Herberta i Alberta Camusa.
 4. 27-28.05.2014, „Człowiek a historia”. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Trybunalskim. Temat referatu: „Mit śródziemnomorski” jako antyteza nihilizmu dwudziestowiecznej Europy na przykładzie eseju „Wygnanie Heleny” Alberta Camusa.
 5. 16.17.10.2014, „Koniec belle époque w błotnistych okopach. W stulecie wybuchu I wojny światowej 1914-2014”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja im. Janusza Pajewskiego. Temat referatu: Pierwsza wojna światowa i trauma anonimowości. Przypomnienie „Pierwszego człowieka” Alberta Camusa.
 6. 17.11.2014, „Doktoranckie spotkania z historią”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Temat referatu: Sytuacja ekonomiczna i polityczna chłopów w dobrach pieskoskalskich od końca XVIII wieku do uwłaszczenia.
 7. 05-06.12.2014, „Homo peregrinus”. Uniwersytet Łódzki. Temat referatu: Pod niebem ciężkim jak kamienna płyta. Albert Camus na Dolnym Śląsku.
 8. 24.01.2015, „Fantasy: dawniej i dziś 2”. Uniwersytet Warszawski. Temat referatu: Warszawski człowiek zbuntowany. Albert Camus w „Burzy. Ucieczce z Warszawy’40”.
 9. 21.02.2015, „Sen, marzenie, zaświaty w literaturze od antyku po współczesność”. Uniwersytet Łódzki. Temat referatu: Czasza wycięta w bloku szafiru. Morskie wizje w „Arcymorzu” Jana Parandowskiego i „Morzu z bliska (dzienniku pokładowym)” Alberta Camusa. Analiza porównawcza.
 10. 06-07.03.2015, „Jednostka i zbiorowość – relacje na przestrzeni dziejów”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Temat referatu: Wpływ uwłaszczenia na sytuację chłopów w Sułoszowie. 1864-1905.
 11. 26-28.03.2015, „Stare/nowe. Oblicza zmiany”. Uniwersytet Warszawski. Temat referatu: Refleksje z recepcji. Stare/nowe „Zaślubiny” i „Lato” Alberta Camusa.
 12. 13-15.04.2015, „Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki”. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Temat referatu: Noblista inaczej. Trzy dzieła, których bohaterem jest Albert Camus.
 13. 23-25.04.2015, „Kultura rocka. Twórcy, tematy, motywy”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat referatu: Święty patron rock and rolla. Albert Camus w kulturze rocka.
 14. 24-25.04.2015, „W rytmie zegara. Interpretacje”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Temat referatu: „Zegar na dworcu w Tlelat. Refleksje na temat czasu w „Modlitwie Alberta Camusa” Ewy Filipczuk.
 15. 13.05.2015, „XX-wieczne konfrontacje literackie”. Uniwersytet Warszawski. Temat referatu: Prometeusz Zbigniewa Herberta i Alberta Camusa.
 16. 23.05.2015, „Wyzwoleni, ale nie wolni (1945-1989). Konferencja w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej”. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat referatu: Kończanki, Sułoszowianki, Wielmożanki… Sceny z życia twórców kultury ludowej gminy Sułoszowa.
 17. 01-03.12.2015, „Wolność słowa i jej granice w dyskursie publicznym”. Uniwersytet Łódzki. Temat prelekcji: Szczególne przypadki wrocławskiej „Dżumy” (o spektaklu Kazimierza Brauna).
 18. 10-11.06. 2016, „Biblia w literaturze i sztuce”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Temat referatu: Biblia i Albert Camus. Uzupełniające się inspiracje polskiej poezji i prozy.

(UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH, m. in.
27-28.10.2017, „Experiment in Drama, Theatre, Film, and Media”. Uniwersytet Łódzki.
13-15.03.2017, „Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History”, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).