Anna Małgorzata Dreko


Anna Małgorzata Dreko (Uniwersytet Opolski) – ur. 1990, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Autorka tekstów: „Rozważania nad niewolnością ludzką” (Tekstoteka Filozoficzna), „Szczęśliwość człowieka mierzona stanem jego wolności. Człowiek w społeczeństwie kapitalistycznym” (Amor Fati) oraz dwóch rozdziałów w książce „Wolność. Aporie filozoficzne” pod redakcją Kamila M. Wieczorka: „Kto stoi nad moją wolnością? Słów parę o paternalizmie” i „Memetyczna władza nad dyskursami. Filozofowie o szkodliwości religii”. Interesuje się przede wszystkim filozofią wolności, etyką oraz kulturą japońską.

Kontakt: malgorzata.dreko@gmail.com