Arkadiusz M. Jasiński


Arkadiusz M. Jasiński (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski) – psycholog i filozof. Asystent na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: aksjologia, rozwój tożsamości, postawy wobec globalizacji, psychologia jakości życia.

Kontakt: arkadiusz.jasinski(at)uwr.edu.pl