zarząd fundacji


Adam Gindera (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – zanim został studentem filologii klasycznej, przez trzy lata studiował filozofię. Swoją pracę dyplomową poświęcił idei prawdy w myśli Fryderyka Nietzschego. Uwielbia literaturę beletrystyczną. W wolnym czasie jest fanem piłki nożnej.

Adam Gindera


B. K. K. (Uniwersytet Rzeszowski) – student filozofii i teologii pałający zachwytem do myśli św. Tomasza z Akwinu, nielekceważący jednak innych myślicieli: w myśl zasady, że wszelka filozofia (i teologia) nie polega na odtwarzaniu tego, co powiedzieli inni, ale na dochodzeniu do prawdy rzeczy. Jego zainteresowania oscylują wokół szeroko pojętej tematyki teologiczno-filozoficznej (innymi słowy ciekawi go wszystko, co podpada pod […]

B. K. K.


Kamil M. Wieczorek – wielki miłośnik filozofii Artura Schopenhauera i umiarkowany Augusta Cieszkowskiego. Prezes Zarządu Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury” (od 2017), inicjator oraz w latach 2015-2020 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Amor Fati”, także w latach 2013-2017 redaktor chropaczowskich „Wiadomości Parafialnych” (lokalnego miesięcznika parafii MBR w Świętochłowicach, na łamach którego ukazywały się m.in. jego artykuły teologiczno-filozoficzne) oraz w latach 2011-2014 redaktor […]

Kamil M. Wieczorek