Archiwum dnia: 6 maja 2017


Adam Gindera (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – zanim został studentem filologii klasycznej, przez trzy lata studiował filozofię. Swoją pracę dyplomową poświęcił idei prawdy w myśli Fryderyka Nietzschego. Uwielbia literaturę beletrystyczną. W wolnym czasie jest fanem piłki nożnej.

Adam Gindera