Amor Fati - czasopismo

Wolność. Aporie filozoficzne


TEKST NAUKOWY
MONOGRAFIA WIELOAUTORSKA

Biblioteka „Amor Fati”
Nr 3,
Seria: Parerga Amora

  • wydanie pierwsze
  • red. naukowa K. M. Wieczorek
  • książka jest filozoficznym opracowaniem wybranych aspektów z zakresu wolności

ERRATA:

s. 15
jest w wersji papierowej:
Promotorem pracy był dr hab. Aleksander Posacki, a recenzentem dr Andrzej Gielarowski

powinno być
Promotorem pracy był dr Andrzej Gielarowski, a recenzentem dr hab. Aleksander Posacki