Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm?

Ludzkie, nie-ludzkie, arcy-zwierzęce. Animalocentryzm?


TEKST NAUKOWY
MONOGRAFIA WIELOAUTORSKA

Biblioteka „Amor Fati”
Nr 7, Seria: Parerga Amora

Niniejsza monografia porusza problematykę tzw. animal studies, ukazując wybrane zagadnienia badań nad zwierzętami. Autorzy poruszają się wokół takich haseł wywoławczych jak: abolicjonizm, animal studies, bioart, (bio)etyka, egoizm, ekokrytyka, hierarchia bytów, nature writing, postapokalipsa, wegetarianizm, współczucie, zmartwychwstanie.

– autorką ilustracji zwielokrotnionej na okładce jest Weronika Kolińska,

– autorką projektu okładki jest Aleksandra Sznapka.

Kiedy jednak wchodzimy na pole rozważań związanych z człowiekiem – a dyskusja o statusie zwierząt niebędących ludźmi z pewnością dotyczy człowieka i nie pozostaje obojętna na jego definicję – mnogość aksjomatów, przed-sądów i przedzałożeń wykopuje między dyskutantami olbrzymie rowy i przepaści.

Nota bene, już samo użycie terminu „zwierzęta niebędące ludźmi” czy „zwierzęta nieludzkie” ukazuje takie, a  nie inne tendencje w sporze o status zwierząt.  Nie ma możliwości, by rozważając problematykę zwierząt, nie ujawnić swojego stanowiska – wystarczą już drobne akcenty językowe, aby odkryć nastawienie autora wypowiedzi.  Przykładem może być tutaj aporetyczność pytania o to, jak należy pytać o zwierzęta.