Archiwum dnia: 8 listopada 2018


Michal Kručko – nar. 1990, absolvent doktorandského štúdia na Katedre filozofie a dejín filozofie UPJŠ v Košiciach. Autor textov: Ingardenova interpretácia Husserla („Ostium”), Husserlova Kríza európskych vied v Patočkovej a Ingardenovej interpretácii („Doktorandské Miscelaneá”), Intencionálny predmet v Husserlovej a Ingardenovej fenomenológii („Zborník príspevkov zo 4. ročníka Jarnej školy doktorandov UPJŠ”) a viacerých prekladov z poľštiny. Zaoberá sa predovšetkým fenomenológiou Romana Ingardena, Jana Patočku, […]

Michal Kručko