Z Psyche na piedestale. Społeczne oraz kulturowe zagadnienia religii i duchowości