Szymon Przeklasa


mgr Szymon Przeklasa – absolwent krakowskiej Slawistyki urodzony w Tarnowie, obecnie doktorant Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Zakładzie Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej. Jego praca magisterska poświęcona była nowym formom chorwackiego folkloru (jak memy internetowe oraz grafiiti), a przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy biografii Vinko Nikolicia oraz jego wkładu w rozwój chorwackiej kultury na emigracji. Wśród dotychczasowych publikacji naukowych autora znajdują się między innymi: „Drugie życie baśni: memy w krajach byłej Jugosławii jako manifestacja poglądów i uczuć” oraz „W blaskach chwały: poeta i poezja w twórczości Janusa Pannoniusa”.