Adrian Musiał

Adrian Musiał


Adrian Musiał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – doktorant na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Instytucie Historii. Magister politologii oraz filologii polskiej na tej samej uczelni, absolwent studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Komunikacji, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów oraz programu Młoda Redakcja 2016, organizowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Uczestnik X i XI Letniej Szkoły Historii Najnowszej Instytutu Pamięci Narodowej. Laureat konkursu Debiut Naukowy 2016 – Zrównoważony Rozwój. Zainteresowania naukowe: przywództwo polityczne ujęcie współczesne i historyczne, samorząd terytorialny, życie polityczne w okresie II RP, marketing polityczny, historia regionalna, badania nad prasą.