Obcość jest wśród nas. Aspekty inności w wybranych problemach nauki, sztuki oraz kultury