Amor Fati 4(4)/2015 – Varia


Amor Fati 4(4)/2015 – Varia

SPIS TREŚCI

Wstęp – Nowe nic-nowego

Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować? Sympozjum naukowe

 • O sympozjum Krnąbrne dzieci filozofii
 • Wywiad z drem Pawłem Balcerakiem (URz) na temat relacji filozofii do nauki

WYWIAD NUMERU

 • O tym, że wszędzie warto filozofować – wywiad z doktorem Włodzimierzem Ziębą

ARTYKUŁY

 • WOJCIECH KLIŚ (Uniwersytet Gdański)
  Ontologiczne założenia Instytucjonalnej Teorii Prawa – ujęcie krytyczne
 • MARTYNA BROŻYNA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Zobaczyć niewidoczne – (nie)jawne zło narracji. Obłęd w świecie, czy świat w obłędzie?
 • MATEUSZ MIROSŁAWSKI (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Vladimir Jankélévitch – „To, co nieuchronne”
 • ANASTAZJA CZEIZ (Uniwersytet Rzeszowski)
  „Zejście” do transcendentnego: sur-stancja i doświadczenie w mikrofizyce
 • ADRIANNA JAKÓBCZYK (Uniwersytet Warszawski)
  Motywy o cechach symboli w opisach miłości incestualnej. O trzech powieściach Andrzeja Kuśniewicza
 • KATARZYNA SZOLC (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Inny w obrazach – muzeum jako przestrzeń kształtowania postaw wobec Innych
 • MARCEL KNYŻEWSKI (Uniwersytet Łódzki)
  Funkcje siedzib drobnych urzędników krzyżackich na obszarze komturstw człuchowskiego i tucholskiego
 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski)
  Po co w ogóle to całe filozofowanie?

WIERSZE

 • MAŁGORZATA WIERNASZ
  Dualizm Kartezjański
  Kierkegaard
 • KAMIL BOR
  Dezerterzy
  Nowe
 • MAŁGORZATA WIERNASZ
  HEGEL
  SARTRE  
 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH
  Słowik / Pieśń Słowika /Pieśń Poranka  
  Ty / Poszukiwanie celem…? / Do Pani / Filozofia / Filozofia… czyli poszukiwanie celem
 • ANNAIS
  * * * 
 • ANNAIS
  Wierszobranie   
 • KAMIL M. WIECZOREK
  Jaka to tragedia
 • KAMIL M. WIECZOREK
  Gdy jakość
 • MONIKA ZIELIŃSKA
  [12 IV 2006]
 • MAŁGORZATA WIERNASZ
  INGARDEN