Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować?


„Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować?” to tytuł sympozjum, jakie miało miejsce w lutym 2016 na Uniwersytecie Rzeszowskim,  obrazujący dylemat współczesnej granicy między nauką a filozofią. Tę ostatnią, jako matkę nauk próbuje się odsunąć w cień za pomocą komputerowego cyrkla i narzędzi neurobiologii.

Krnąbrne dzieci filozofii. Neutralizować czy naturalizować? Patronat Amor Fati

Proces naturalizacji scharakteryzował świadek XX wiecznej rewolucji naukowej, Ernst Bloch, słowami: „Filozofia niosła niegdyś pochodnię nauki, teraz niesie tren jej sukni”.

Wydaje się, że filozofia utraciła swą autonomię, czy jednak oznacza to, że filozofowie nie mają już nic więcej do powodzenia światu, naukowcom, ale też samym sobie? Czyż nie jest tak, że nawet i – wydawałoby się, że odporni na wszelkiego rodzaju mitologie – naukowcy padli ofiarą wszechogarniającej iluzji uwolnienia się od przesądów, światopoglądów, ukrytych założeń i subiektywnych racji?

Jaka więc i czy pozostaje jakaś rola (dla) filozofii? Czy nie jest konieczne jej uwolnienie od totalitaryzmu i autorytaryzmu nauki? Jeśli tak, to w oparciu o jakie zasady i kryteria? Na te i inne pytania będą starali się odpowiedzieć uczestniczy organizowanego sympozjum.

Przeczytaj wywiad  z drem Pawłem Balcerakiem na temat relacji filozofii do nauki

ORGANIZATOR

Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia”

GDZIE I KIEDY:

Uniwersytet Rzeszowski,
budynek A1, al. T. Rejtana 16c
Sala Senatu

26 lutego 2016

RAMOWY PLAN SYMPOZJUM

15.00 – otwarcie sympozjum i przywitanie gości oraz uczestników

15.20 – prof. dr. hab. Andrzej L. Zachariasz (UR): Rozdroża filozofii: naturalizm – (a) antynaturalizm
15.40 – dr hab. Cezary Mordka (UMCS): Surowy urok naturalizmu
16.00 – dr Michał Zembrzuski (UKSW): Akwinata o zmysłach wewnętrznych – średniowieczne naturalizowanie augustyńskiej koncepcji umysłu?

16.20 – dyskusja

16.45 – przerwa kawowa

17.00 – dr Andrzej Dąbrowski (WSIiZ): Geneza i charakter współczesnego naturalizmu
17.20 – dr Włodzimierz Zięba (UR): Naturalizowanie filozofii: racje i konsekwencje
17.40 – dr Paweł Balcerak (UR): Rola kognitywistyki w filozofii i filozofii w kognitywistyce
18.00 – mgr Dawid Krupa, mgr Magdalena Krzosek: Life coaching – naturalizacja czy komercjalizacja filozofii? [głos członków DKF „Eudaimonia”]

18.20 – dyskusja
18.45 – zakończenie sympozjum

Krnąbrne dzieci filozofii. Szczegóły, plan, materiały: https://dkfeudaimonia.wordpress.com/sympozjum/