Kamil M. Wieczorek: Podstawa dostateczna życia szczęśliwego. Tom I: Hedonizm. Szczęście u Arystypa i Epikura


TEKST NAUKOWY
MONOGRAFIA

Biblioteka „Amor Fati”
Nr 4,
Seria: Paralipomena Amora

Pozycja ta stanowi filozoficzne opracowanie problematyki szczęścia, uzupełniając pierwszy numer „Amor Fati” z 2015 roku.

(…) chciałbym zauważyć, iż cała praca wynikła oczywiście z zupełnego niezrozumienia tematu jakim jest szczęście zarówno u Arystypa, Epikura, Schopenhauera, jak i rozważanego ogólnie. Uzyskane rezultaty nie satysfakcjonują – uczyniłaby to tylko możliwość stawiania odpowiedzi w formie pytań, które to pytania są, w mej opinii, kwintesencją myślenia filozoficznego. (…)

Należy również pominąć tutaj niemożliwy do wyeliminowania fakt, że o ile już nie sam przedmiot namysłu w niejednym miejscu przyciemnił jasność odbioru prezentowanej treści, to z pewnością zrobił to podmiot pracy, który jednak z oczywistych względów nie może zostać zastąpionym.