Wiedeń – wybrane problemy w wizualnej sferze przestrzeni publicznej 2009-2019