Memento mori – wątki tanatologiczne w humanistyce i naukach społecznych