Kultura (nie) na niby. Problemy i wyzwania współczesnej kultury na wybranych przykładach