Zespół


Nasz zespół można podzielić na dwie struktury:

Redakcja

Redakcja Amor Fati

Droga do publikacji jest długa i zawiła. Co robimy? Kto jest odpowiedzialny za poszczególne elementy?

Rada Naukowa

Rada Naukowa Amor Fati

Obecnie nad kierunkiem pisma oraz jego wartością merytoryczną czuwa również Rada Naukowa.