Sebastian Łąkas


Sebastian Łąkas (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – magister filozofii, licencjonowany historii sztuki. Współpracuje z magazynami społeczno-kulturowymi „Fragile”, „FUSS„, „Reflektor. Rozświetlamy kulturę” oraz „PROwincja”, gdzie opublikował liczne artykuły z zakresu sztuki i kultury. Zastępca redaktora naczelnego, redaktor tematyczny historii sztuki i estetyki w „Amor Fati”. Na co dzień zarządza komunikacją katowickich „Drzwi Zwanych Koniem” oraz ogarnia tamtejsze eventy kulturalne. Od 2018 roku producent Ars Independent Festival. Jako „Przewodnik Sztuki” brał udział w międzynarodowym wydarzeniu kulturalnym WRO Media Art Biennale 2015 „Test Exposure”.

Interesuje się historią sztuki awangardowej oraz nowymi tendencjami czerpiącymi z dadaizmu, fluxusu, art&science, powiązanymi z przemianami filozoficznymi i kulturowo-społecznymi.

Kontakt: sebastian.lakas@gmail.com