Natalia M. Witkowska


Natalia M. Witkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – feministka, pasjonatka dalekich podróży, kontaktów z drugim człowiekiem oraz kina studyjnego, pozytywnie nastawiona do życia. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i filozofię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W swojej pracy badawczej zajmuje się głównie neokantyzmem i analizą kulturoznawczą XIX wieku. Pracę magisterską z kulturoznawstwa poświęciła Marii i Marianowi Dąbrowskim, zaś z filozofii Emilowi Laskowi.

Doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.