Magdalena Gołębiewska


mgr Magdalena Gołębiewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Absolwentka Pedagogiki szkolnej z przedsiębiorczością. Doktorantka w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.
Autorka artykułów naukowych, programów edukacyjnych. Inicjatorka akcji wolontariackich oraz społecznych, aktywnie działająca w Kole Aktywizacji i Wspierania Animatorów KAWA.

Na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą, problemami oraz zjawiskami społecznymi i wychowawczymi. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół edukacji oraz wychowania seksualnego wśród dzieci i młodzieży, a także wpływu historii, kultury i tradycji na kształtowanie się nowych społeczeństw. Zwolenniczka wprowadzania innowacyjnych metod w procesie nauczania-uczenia się. Pasjonatka literatury kryminalnej.

Kontakt: golebiewska@poczta.onet.pl