Łukasz Tomanek


Łukasz Tomanek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – ukończył filozofię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się paleografią i edycją czternasto- i piętnastowiecznych manuskryptów. Interesuje się także transformacjami platonizmu i arystotelizmu w filozofii XX wieku, a także średniowieczną teorią literatury.