Katarzyna Warmuz


Katarzyna Warmuz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – doktorantka kulturoznawstwa w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych w zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o mediach.

Jej zainteresowania badawcze skupione są wokół myśli lewicowej, cielesnych inskrypcji kapitalizmu, której przejawy śledzi w sztuce nowych mediów. Regularnie współpracuje z portalem „Reflektor – rozświetlamy kulturę” oraz z dwutygodnikiem „artPAPIER”.

Katarzyna Warmuz, kulturoznawczyni, członkini redakcji pisma Amor Fati