Kasper Pfeifer


Kasper Pfeifer (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – ur. 1990, poeta, doktorant literaturoznawstwa związany z Zakładem Historii Literatury Poromantycznej UŚ. Naukowo interesuje się poezją rewolucyjną, zagadnieniem wzajemnych relacji kategorii estetycznych oraz historycystycznymi i kulturowymi metodologiami badań literackich.