Anastazja Cheiz


Anastazja Cheiz (Uniwersytet Rzeszowski) – ur. 1993, uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwentka Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Finalista Ogólnoukraińskiego Konkursu Prac Naukowych w zakresie Filozofii (2012, 2013). W 2016 obroniła  pracę magisterską pt. „Komplementarność paradygmatów w stawaniu się fizyki” napisaną pod kierunkiem dra hab Przemysława Paczkowskiego, prof. UR.

Autorka tekstów naukowych oraz recenzji. Obecnie pracuje nad zagadnieniem „kontekstu odkrycia”. Interesuje się metafilozofią, psychologią twórczości, zagadnieniami irracjonalizmu i szeroko pojmowanego marginalizmu w dyskursie kulturowym.

Próbuje uprawiać teorię i praktykę fotografii, szczególnie tradycyjnej.

Anastazja Cheiz