Agnieszka Suchy


Agnieszka Suchy – ur. 15.11.1992 r., słuchaczka studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, studentka prawa i psychologii klinicznej, absolwentka nauk o rodzinie. Aktywna uczestniczka wielu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wyróżniona w konkursie Studencki Nobel. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. W 2015 r. otrzymała Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Na co dzień zajmuje się muzyką i dydaktyką.  Zainteresowania: literatura fantasy, psychologia śledcza, feministyczna krytyka literacka, prawo karne, poezja epoki romantyzmu.

Agnieszka Suchy
Fot. Bubusława Górny