Agnieszka Lniak


Agnieszka Lniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – doktorantka Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, literaturoznawczyni, instrumentalistka. Redaktorka czasopisma „Amor Fati”. W działalności naukowej skupia się na kontekstach i problematyce awangardy drugiej połowy XX wieku. Publikowała w Śląskich Studiach Polonistycznych, Opcjach oraz monografiach naukowych.

Agnieszka Lniak