Oświadczenie w sprawie likwidacji Uniwersytetu Warszawskiego


Odnosząc się do treści zawartej w artykule Gazety Wyborczej [link w tym miejscu], a dotyczącej likwidacji Uniwersytetu Warszawskiego, wyrażamy głęboką troskę o sytuację szkolnictwa wyższego w Polsce. Rozumiemy, że środki finansowe w budżecie państwa mogą być ograniczone, ale łatanie dziur budżetowych, poprzez zamykanie jednej z wiodących uczelni w Polsce, nie jest do pomyślenia w cywilizowanej Europie. Co prawda Ministerstwo uzasadnia swoją decyzję głównie kwestiami demograficznymi, to jednak uważamy, że przerzucanie ciężaru odpowiedzialności na obecną sytuację społeczną nie jest stosownym wytłumaczeniem. I owszem, popieramy aktywizację mniejszych ośrodków akademickich, to jednak nie kosztem tych większych i bardziej uznanych uczelni. Słowa te piszemy na szybko, stąd i lakonicznie – do wieczora wydamy pełną treść naszego oświadczenia. Głównie też dlatego, że wiadomość ta jeszcze nie dotarła do naszej świadomości – nie wyobrażamy sobie polskiego krajobrazu uczelnianego bez Uniwersytetu Warszawskiego.