Amor Fati 2(2)/2015 – Tanatologia cz. I


Amor Fati 2(2)/2015 – Tanatologia cz. I

SPIS TREŚCI

Wstęp

ARTYKUŁY

 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski)
  Mors Et Vita Duello Confixere Mirando* (* „Śmierć zwiera się z życiem w przedziwnym boju”)
 • DARIUSZ PIECHOTA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  W stronę transcendencji. Doświadczenie kresu egzystencji w „Królowej Śniegu” Michaela Cunninghama
 • LIDIA URBAŃCZYK (Uniwersytet Opolski)
  Śmierć w literaturze i kulturze dziecięcej, czyli o problemach dziecięcej tanatologii
 • JOANNA ROŚ (Uniwersytet Warszawski)
  Komunikowanie absurdu życia i śmierci. O spektaklu „Nieporozumienie” na podstawie sztuki Alberta Camusa w reżyserii Stanisława Hebanowskiego
 • KATARZYNA BAGROWSKA (Uniwersytet Opolski)
  „Człowiek zrodzony z niewiasty (…) przemija jak cień, co nie trwa…” (Hi 14, 1a.2b). Śmierć i praktyki funeralne w Biblii (zarys problematyki)

VARIA

 • SAED TEYMURI (Bedford Road Collegiate in Saskatoon)
  Social consciousness in social democracy. In Social Democracies, how the Rise of Activists, Intellectuals, and Artists, as Three Classes, can Promote Social Consciousness
 • MARCIN DŻUGAJ (Uniwersytet Wrocławski)
  Zwierzę. Człowiek. Nadczłowiek. Myśl antropologiczna Friedricha Nietzschego