Amor Fati 3(3)/2015 – Tanatologia cz. II


Amor Fati 3(3)/2015 – Tanatologia cz. II

SPIS TREŚCI

Wstęp

ARTYKUŁY

 • AGNIESZKA OSIŃSKA-SZPUR (Uniwersytet Wrocławski)
  „Nie znajdziesz tam niczego, prócz śmierci”. Symbole tanatologiczne w twórczości Williama Blake’a (na przykładzie poematu „Czterej Zoa”)
 • MICHAŁ CZYRNEK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Stefana Swieżawskiego interpretacja eschatologii Tomasza z Akwinu. Zagadnienie natychmiastowości zmartwychwstania ciała po śmierci
 • ADRIANNA FERT (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Problematyka śmierci w ujęciu Aleistera Crowleya
 • MAGDALENA GOŁĘBIEWSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), AGNIESZKA BŁYSZCZEK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Zepsuci za życia, choć myślą, że wieczni… Współczesny dialog między życiem a śmiercią
 • JOANNA ROŚ (Uniwersytet Warszawski)
  Has Albert Camus got the right to smile?

Varia

 • JOANNA ROŚ (Uniwersytet Warszawski)
  Outsider czy zwierzę? Rozważania nad „zwierzęcością”  Meursaulta – bohatera Obcego Alberta Camusa
 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski)
  Varia o szczęściu
 • KAMIL M. WIECZOREK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  O Michelu de Montaigne, empiryzmie i Friedrichu Nietzschem, których trzeba traktować z przymrużeniem oka