Amor Fati 1(7)/2017 – Przejawy


Amor Fati 1(7)/2017 – Przejawy

SPIS TREŚCI

Wstęp – Jednowielorakość

WYWIAD NUMERU

Filozofia receptą na przetrwanie. „Potrzeba nam powrotu do via communis!” wywiad z dr hab. prof. UR Krzysztofem Bochenkiem

ARTYKUŁY

 • ZUZANNA SOKOŁOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  O stwarzaniu siebie na nowo. O zmianie tożsamości w działaniach współczesnych artystów
 • ANNA GIL (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  Mandala – symbol emanacji jedności w wielości Interpretacja motywu w sztuce współczesnej
 • MARTA MALISZEWSKA (Uniwersytet Warszawski)
  Język obrazów Zofii Rydet – „Zapis socjologiczny” jako atlas
 • MARCIN DŻUGAJ (Uniwersytet Wrocławski)
  Źródła i funkcje państwa w myśli Fryderyka Nietzschego: wielość niewolniczych tendencji a jedność egzystencji „wolnych duchów”
 • BARBARA TRYGAR (Uniwersytet Rzeszowski)
  Fenomenologiczno-dekonstrukcyjne eksplikacje nad „jednością i wielością” w „Tunelu” Magdaleny Parys
Weronika Stencel 3 - Amor Fati czasopismo
Weronika Stencel 2 - Amor Fati czasopismo
 • KAROLINA OWCZAREK (Uniwersytet Warszawski)
  Mind uploading. Transhumanistyczna wizja umysłu
 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH, AGATA STARCZAK (Uniwersytet Rzeszowski)
  Czy rzeczywistość posiada strukturę? Część I: Absolut i momenty istnienia
 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski)
  Czy rzeczywistość posiada strukturę? Część II: Realizm i hierarchizm ontologiczny
 • BARTŁOMIEJ K.KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski)
  Czy rzeczywistość posiada strukturę? Część III: Logicyzm i racjonalizm bytowy

PRZEKŁADY

 • JOANNA ROŚ (Uniwersytet Warszawski)
  Herbert Read (1893-1968)