Amor Fati 1(1)/2015 – Felicytologia


Amor Fati 1(1)/2015 – Felicytologia

SPIS TREŚCI

W numerze można znaleźć wiersze poetki Annais (Babcia, Szczęście, Obrazkowiersz, Memento Mori: zu-życie, Analiza melancholii).

Wstęp

ARTYKUŁY

 • TOMASZ LERKA (Uniwersytet Opolski)
  Nietzschego koncepcja „pędu do metafory” a szczęście
 • ANNA MAŁGORZATA DREKO (Uniwersytet Opolski)
  Szczęśliwość człowieka mierzona stanem jego wolności. Człowiek w społeczeństwie kapitalistycznym
 • JOANNA ROŚ (Uniwersytet Warszawski)
  Królewskie palmy, drzewa świętojańskie, migdałowce w dolinie konsulów… Kilka refleksji na temat roślinności w twórczości Alberta Camusa
 • ARKADIUSZ M. JASIŃSKI (Uniwersytet Opolski)
  Cnoty jako dyspozycje psychiczne i ich wpływ na jakość życia współczesnego człowieka
 • ALEKSANDRA SZWAGRZYK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  (Nie)szczęsliwy happy end. O szczęściu w literaturze dla dzieci i młodzieży (na przykładzie powieści „Panna Nikt” Tomka Tryzny)
 • JAKUB OSIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Aksjologiczny charakter szczęścia w literaturze, czyli o związkach felicytologii i estetyki
 • KAMIL M. WIECZOREK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Czy eugenika felicytologiczna jest w ogóle możliwa?
 • ADAM GINDERA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Co Platon i Arystoteles myśleli o szczęściu

VARIA

 • EWA FABIAŃSKA-JELIŃSKA (Akademia Muzyczna im. J. Paderewskiego w Poznaniu)
  Kategoria felicitas w świetle twórczości polskich kompozytorek

RECENZENCI NUMERU
– dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO
– dr Dariusz Bęben, UŚ
– dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
– dr hab. Romuald Derbis, prof. UO i AJD
– dr hab. Paweł Tański, UMK
– dr hab. Stanisław Kijaczko, UO