Amor Fati 2(6)/2016 – Cultura animi


Amor Fati 2(6)/2016 – Cultura animi

SPIS TREŚCI

WstępCultura animi. Przestrzenie myśli, przestrzenie (kontr)kultury

WYWIAD NUMERU

O etyce, naukowej drodze i oczekiwaniach świata wobec filozofów – wywiad z prof. Aleksandrem Bobko, sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ARTYKUŁY

 • JOANNA JANICKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  „Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko Tobie”, czyli o odpowiedzialności etycznej filozofów za słowo pisane
 • MICHAŁ CZYRNEK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Na czym polega orientacja na dobro w działaniu?
 • PAULINA SOBOLEWSKA (Uniwersytet Warszawski)
  Zdeterminowanie. Czy człowiek (nie)zmiennym jest?
 • MAGDALENA NIZIOŁEK (Uniwersytet Wrocławski)
  Happeningi w służbie kontrkultury. Czy pomarańczowe Krasnale zdobyły Twierdzę?
 • DAMIAN KUTYŁA (Uniwersytet Rzeszowski)
  Tożsamość i osobowość człowieka w kulturze konsumpcyjnej. Perspektywa baumanowska
 • MAREK BŁASZCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Filozoficzne konteksty odrodzeniowej myśli humanistycznej
 • ALEKSANDRA SZNAPKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  „Hipster to tylko słowo”. Nieporozumienia wokół pojęcia a nowe zjawiska kontrkulturowe
 • DAMIAN KUTYŁA (Uniwersytet Rzeszowski)
  Transhumanizm w świetle poglądów Francisa Fukuyamy
 • JOANNA ROŚ (Uniwersytet Warszawski)
  O samych sobie. Grupy folklorystyczne ze Sułoszowej i okolic
 • BARTŁOMIEJ K.KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski)
  Friedrich Wilhelm Nietzsche. ECCE hOMO!

ESEJE I RECENZJE

 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski)
  Królowa na wygnaniu? Omówienie książki „Filozofia w studium teologii”