Amor Fati 1(9)/2018 – Czasoprzestrzenie


Amor Fati 1(9)/2018 – Czasoprzestrzenie

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie (Agnieszka Lniak)

ARTYKUŁY

 • JUSTYNA GORZKOWICZ (Culure Lab Foundation; Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie)
  Literacki światoobraz Kornela Filipowicza. O wolności, nadziei oraz śmierci w kontekście egzystencjalizmu francuskiego
 • KRZYSZTOF BRENSKOTT (Uniwersytet Jagielloński)
  Granica, która oddziela od światła. Jaki jest obraz czasu(ów) w twórczości Olgi Tokarczuk i skąd pochodzi
 • AGATA ZAWISZA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Czy możliwa jest topografia czasu? Rozmyślania wokół powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”
 • ALEKSANDRA BRYLSKA (Uniwersytet Warszawski)
  Promieniująca czasoprzestrzeń. O statusie czasu i przestrzeni czarnobylskiej zony
 • BARBARA BARYSZ (Uniwersytet Warszawski)
  W poszukiwaniu magii utraconej. Alchemia czasu i przestrzeni w filozofii Carla Gustava Junga i Gastona Bachelarda
 • AGNIESZKA LNIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Forma i wyobraźnia. Pojmowanie czasoprzestrzeni w myśli Johna Cage’a
 • JAKUB WALICKI (Uniwersytet Wrocławski)
  Dostatek czasu. Wydłużenie ludzkiego życia z perspektywy Heideggera
 • ADAM LUBOCKI (Uniwersytet Gdański)
  Pojmowanie czasu i jego struktura w kulturach Wielkiego Stepu na przykładzie Mongołów w XIII wieku
 • DAMIAN DAWID NOWAK (GoodPlaceWarsaw.pl)
  Płeć a podróżowanie w czasie? Analiza oczekiwań wobec trzynastej inkarnacji Doktora Who na podstawie przekazów medialnych oraz reakcji internautów

VARIA

 • ZUZANA CEPKOVÁ FEJEŠOVÁ (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika)
  O kríze literatúry. Literárne dielo medzi recepciou a produkciou
 • ŠTEFAN DENEŠ (Faculty of Arts at University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia)
  Popper. Problém historicizmu
 • JANA EXNER (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika)
  Výchova a problém prirodzeného sveta v ranom období Patočkovej tvorby
 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
  Struktura rzeczywistości: jednowielorakość? Refleksja intuicjonistyczno-wyobrażeniowa z pogranicza ontologii

RECENZJE

 • BARTŁOMIEJ K. KRZYCH (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
  „Bóg i Stephen Hawking”. Krótka refleksja po lekturze książki prof. Johna C. Lennoxa

TŁUMACZENIA

 • DARIUSZ BĘBEN (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Z dejín fenomenologického hnutia. Mníchovská fenomenológiav
  (z poľského originálu preložil Michal Kručko)